USD/JPY

Cập nhập tin tức USD/JPY

Đồng yen Nhật xuống mức thấp nhất 33 năm so với USD và sắp thủng mốc lịch sử 150 yen/USD dù Ngân hàng TƯ Nhật Bản đã can thiệp. Đồng yen giảm 19% từ đầu năm, khiến người lao động Việt Nam tại Nhật thiệt thòi.