username

Cập nhập tin tức username

Người dùng Twitch có thể thay đổi tên thoải mái

(GameSao.vn) – Tính năng mới này cho phép các streamer trên Twitch làm mới tên người dùng mỗi hai tháng một lần.