ưu đãi người có công

Cập nhập tin tức ưu đãi người có công

Vợ liệt sĩ lấy chồng khác mà nuôi con liệt sĩ vẫn được hưởng trợ cấp

Sáng 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Tăng lương cho hàng triệu cán bộ, công chức

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hàng ngày 11/11/2015. Đối tượng được thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.