ủy ban quốc gia

Cập nhập tin tức ủy ban quốc gia

Ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã chính thức được ra mắt với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện của 29 đơn vị thành viên

Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Danh sách các thành viên của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.