Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Cập nhập tin tức Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng ban hành kế hoạch năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực và tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Phạm Đức Long là thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Từ ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long đảm nhận trọng trách Ủy viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, thay cho Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thay ông Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thay ông Nguyễn Thanh Long làm ủy viên Ủy ban này.