v-kist

Cập nhập tin tức v-kist

Viện nghiên cứu trả lương trăm triệu/tháng chính thức hoạt động

Lễ khởi động hoạt động của Viện KHCN Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) đã được tổ chức sáng 21/11 tại Bộ KHCN.

Phê duyệt thành viên hội đồng của viện nghiên cứu trả lương trăm triệu/tháng

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh và 3 thứ trưởng các Bộ KHCN, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính sẽ là thành viên Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST).