vắc xin dịch tả lợn châu Phi

Cập nhập tin tức vắc xin dịch tả lợn châu Phi

Đối mặt thảm họa lịch sử, Việt Nam tạo nên điều chưa từng có

“Chúng ta đã thành công rồi. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất được vắc xin dịch tả lợn châu Phi”.