vắc xin dịch tả lợn châu Phi

Cập nhập tin tức vắc xin dịch tả lợn châu Phi

“Chúng ta đã thành công rồi. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất được vắc xin dịch tả lợn châu Phi”.