Valve bị kiện

Cập nhập tin tức Valve bị kiện

Kì thị người chuyển giới, Valve bị kiện đòi bồi thường 69 tỷ đồng

Đại diện Valve đã phủ nhận hoàn toàn việc họ ngược đãi nhân viên sau khi cô này chuyển giới.