Văn bản lạ

Cập nhập tin tức Văn bản lạ

Lỗi giấy mời gây 'chết người' của phường Hương Văn

Ngày 26/10, Chủ tịch UBND phường Hương Văn lại phát giấy mời với nội dung, câu chữ “khó hiểu” - khi dùng cụm từ “đã chết chưa”?