văn hóa anime

Cập nhập tin tức văn hóa anime

100 năm qua, anime đã vươn mình trở thành một nền văn hóa trên toàn thế giới

100 năm qua, anime đã vươn mình trở thành một nền văn hóa trên toàn thế giới

100 năm qua, anime đã vươn mình trở thành một nền văn hóa trên toàn thế giới

Không phải cố chứng tỏ mình khác biệt mà vốn dĩ anime đã có những giá trị rất khác biệt của riêng mình.