văn phòng thông minh

Cập nhập tin tức văn phòng thông minh

Ngắm văn phòng thông minh, đẹp như mơ của Microsoft tại Việt Nam

Là một trong những văn phòng thông minh nhất của Microsoft trên toàn cầu, văn phòng mới của Microsoft Việt Nam tại Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành một trong những hình mẫu về mô hình làm việc kết hợp (hybrid work) của tương lai.

Ngắm văn phòng thông minh, đẹp như mơ của Microsoft tại Việt Nam

Là một trong những văn phòng thông minh nhất của Microsoft trên toàn cầu, văn phòng mới của Microsoft Việt Nam tại Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành một trong những hình mẫu về mô hình làm việc kết hợp (hybrid work) của tương lai.