Vân Thành Chi Ca

Cập nhập tin tức Vân Thành Chi Ca

Cloud Song VNG: Kết nối cộng đồng quốc tế cùng tính năng Cross World

Đây là tính năng PvP thời gian thực được Cloud Song VNG chính thức gọi tên “Đại Chiến Tinh Nguyệt”. Thông tin về chiến trường xuyên quốc gia này được hiển thị ở phần mô tả của game trên cửa hàng ứng dụng Google Play và App Store.