vàng trắng

Cập nhập tin tức vàng trắng

Giá vàng trắng lithium ngày 9/6 là 70.834 USD/tấn, tăng 433% so với một năm trước.