vành đai 2 TP.HCM

Cập nhập tin tức vành đai 2 TP.HCM

2 dự án khép kín Vành đai 2 TP.HCM, đề xuất kinh phí hơn 17.000 tỷ đồng

Hai dự án khép kín Vành đai 2 với kinh phí 17.000 tỷ đồng nằm trong danh mục bảy dự án được ngành giao thông dự kiến chuẩn bị trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp cuối năm nay.