vật lý hạt nhân

Cập nhập tin tức vật lý hạt nhân

Bộ trưởng Khoa học gửi thư cho nhóm tác giả người Việt đăng bài trên tạp chí danh tiếng

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh vừa gửi thư chúc mừng nhóm tác giả người Việt có công trình nghiên cứu về vật lý hạt nhân được đăng tải trên tạp chí quốc tế uy tín Physical Review Letters.

"Tôi thường xuyên thâu đêm tới 2 giờ sáng và tỉnh dậy lúc 6 giờ..."

Ngày 10/1, lần đầu tiên trong lịch sử ngành Vật lý Việt Nam có một bài báo về vật lý hạt nhân mà các tác giả đều là người Việt Nam được công bố tại tạp chí danh tiếng Physical Review Letters.

Công trình vật lý hạt nhân của người Việt được đăng ở tạp chí danh tiếng

Ngày 10/1, tạp chí Physical Review Letters chính thức công bố bài báo của nhóm tác giả gồm hoàn toàn người Việt Nam, trong đó 2/3 đang làm nghiên cứu trong nước.