D.T (theo Newsflare)

Thùng phuy bất ngờ phát nổ bay vút lên không trung

Thùng phuy bất ngờ phát nổ bay vút lên không trung

Chiếc thùng phuy bất ngờ phát nổ bay vút lên không trung khi người đàn ông đang dùng máy cắt miệng chiếc thùng này.