VBG Board Game Design Contest 2017

Cập nhập tin tức VBG Board Game Design Contest 2017

(GameSao.vn) – Các bạn trẻ đã tái hiện lại một cách sinh động, mới lạ văn hóa, lịch sử nước nhà tại VBG Board Game Design Contest 2017.