VDI – Virtual Desktop Infrastructure

Cập nhập tin tức VDI – Virtual Desktop Infrastructure

CMC Telecom cung cấp dịch vụ ảo hoá máy trạm phục vụ làm việc từ xa cho ngân hàng chỉ trong 1 ngày

Để việc truy cập vào hệ thống các ứng dụng đặc thù của ngân hàng không gặp phải rủi ro về bảo mật khi làm việc từ xa, CMC Telecom cung cấp giải pháp ảo hoá máy trạm với bảo mật cao, đặc biệt triển khai chỉ trong 1 ngày.