vi hiến

Cập nhập tin tức vi hiến

Không trái luật thì cũng vi hiến

Báo chí đưa ra những thông tin rất khác nhau về số lượng điều kiện kinh doanh trái luật. Con số  là bao nhiêu không quan trọng, vì hiển nhiên là có hàng ngàn điều kiện kinh doanh trái luật đang bủa vây doanh nghiệp.

Tịch thu xe khi say: Phạt nặng càng gây chống đối

Hình phạt nặng nề quá mức cần thiết chỉ khiến người dân chống đối và pháp luật không còn là hiện thân của công lý nữa.