vi phạm sở hữu trí tuệ

Cập nhập tin tức vi phạm sở hữu trí tuệ

Đề nghị có tòa án chuyên xử các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ

Phải có tòa án chuyên về xử lý các vụ việc liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, tương tự tòa án về hôn nhân và gia đình.

Thu lượng lớn hàng nghi giả thương hiệu nổi tiếng tại hai trung tâm thương mại

Tại hai trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng liên ngành đã phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng.