M.B (Theo Bloomberg Quicktake)

Báo Nhật: Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam đặt cược vào AI

Báo Nhật: Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam đặt cược vào AI

VNG sở hữu Zalo với 62 triệu người dùng và đang hướng đến mục tiêu cao hơn.