Trả lời câu hỏi của VietNamNet về việc Bộ Nội vụ đề nghị bỏ hình thức kỷ luật giáng chức trong dự thảo luật Cán bộ công chức sửa đổi chuẩn bị trình QH tới đây, ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức cho biết đang trình QH xin ý kiến về việc này.

Việc này đã được UB Thường vụ QH thảo luận cho ý kiến và còn có ý kiến khác nhau. 

{keywords}
Ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức

"Bỏ hình thức kỷ luật giáng chức có làm bớt tính nghiêm minh, nghiêm khắc của việc thực thi pháp luật hay không? Câu trả lời là không, vì hình thức kỷ luật giáng chức chỉ áp dụng đối với công chức lãnh đạo quản lý. Ngoài hình thức này còn có hình thức kỷ luật cách chức", ông Long phân tích.

Phó vụ trưởng Vụ cán bộ công chức, viên chức cho biết, hiện tại đang có 5 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức gồm: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức và buộc thôi việc.

"Ở giữa giáng chức và cách chức, quá trình thực thi người Việt Nam có những lúc duy tình. Đáng lẽ ra phải sử dụng hình thức mạnh mẽ là cách chức thì đâu đó có hiện tượng chỉ áp dụng hình thức giáng chức. Đây không phải là lách luật mà là giảm nhẹ hình thức kỷ luật đi", ông Long nói.

Theo ông Long, Bộ Nội vụ đã nêu quan điểm trình Chính phủ, Chính phủ cũng thống nhất trình bỏ hình thức kỷ luật giáng chức, nếu không phải là khiển trách, cảnh cáo thì cán bộ công chức là lãnh đạo quản lý sẽ bị xử lý nghiêm khắc bằng hình thức cách chức.

Ngoài ra, việc giữ hình thức kỷ luật giáng chức có xung đột với các yêu cầu về vị trí việc làm. Vị trí việc làm xác định rất rõ, ví dụ 1 cấp trưởng, 3 cấp phó. Ví dụ một ông đang là trưởng bị giáng chức, tức là được bổ nhiệm vào một chức vụ thấp hơn. 

“Bây giờ có 3 ông phó ngồi đó rồi thì làm gì còn vị trí việc làm để bổ nhiệm ông ấy làm cấp phó”, ông Long lý giải.

Đồng thời, ông cũng thông tin thêm, thực tế sinh ra một số trường hợp bị giáng chức, chẳng hạn từ vụ phó xuống trưởng phòng, tức là từ cấp phó lại sang cấp trưởng, không tương đương.

Ngoài ra, việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đáp ứng yêu cầu tương thích với 4 hình thức kỷ luật bên Đảng quy định, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng. Điều này giúp bảo đảm sự liên thông trong công tác cán bộ.

Bộ Nội vụ nói về việc ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật

Bộ Nội vụ nói về việc ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật

Nói về việc UB Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Bộ Nội vụ nhìn nhận có tình trạng nhiều cán bộ trẻ bị kỷ luật và cho rằng cần thắt chặt đầu vào. 

Thu Hằng