Vì sao kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng của Bộ GD-ĐT?

Sở GD-ĐT TP.HCM và ĐH Quốc gia TP.HCM có số thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia vượt quy định của Bộ GD-ĐT. Cả Cục Quản lý Chất lượng và 2 đơn vị này đều bị xem xét trách nhiệm.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 tại hội đồng thi TP.HCM là Hội đồng ghép của 3 đơn vị: Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
 
Kỳ thi có 179 thi sinh đến từ 3 đơn vị dự thi là Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Trong đó Sở GD-ĐT có 94 thí sinh dự thi, ĐH Quốc gia TP.HCM có 67 thí sinh dự thi, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 18 thí sinh dự thi. 
 
Sở GD- ĐT TP.HCM có 94 thí sinh dự thi ở các đội tuyển: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc. 
 
Trong đó các đội tuyển Toán, Vật lý, mỗi đội tuyển có 8 thí sinh; Các đội tuyển Hoá học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, mỗi đội tuyển có 10 thí sinh; Các đội tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, mỗi đội tuyển có 6 thí sinh.
 
Theo Bộ GD-ĐT, đội tuyển Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc của Sở GD-ĐT TP.HCM có số lượng thi sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Số thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia ở hội đồng thi TP.HCM


Trước đó, ngày 14/10/2019, Cục Quản lý chất lượng có Công văn số 1177/QLCL-QLT gửi Sở GD- ĐT TP.HCM đồng ý tăng số lượng đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Sở. Cụ thể, môn Toán lên 8 thí sinh, môn Tin học lên 10 thí sinh từ kỳ thi năm 2020. 
 
Tuy nhiên tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị dự thi Hà Nội) có tối đa 6 thí sinh; Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp ngay trước năm tổ chức kỳ thi được Bộ GD-ĐT xét tăng đến tối đa 10 thí sinh.
 
Còn ĐH Quốc gia TP.HCM có 67 thí sinh, ở các đội tuyển: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh. Trong đó các đội tuyển Toán, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh, mỗi đội tuyển có 10 thí sinh; Đội tuyển Hoá học có 7 thí sinh. 
 
Tương tự như Sở GD-ĐT TP.HCM, theo Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM có các đội tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh có số lượng thi sinh vượt quy định dù ngày 1/10/2010, Bộ GD-ĐT có Công văn số 6282/BGDĐT-KTKĐCLGD đồng ý tăng số lượng các đội tuyển Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh lên 10 học sinh kể từ kỳ thi năm 2011; Ngày 02/11/2011 Bộ GD-ĐT có Công văn số 7327/BGDĐT KTKĐCLGD đồng ý tăng số lượng đội tuyển Vật lý lên 10 thí sinh từ năm 2012. 
 
Tuy nhiên các văn bản này đều trước thời điểm ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
 
Tiếp đó, ngày 16/9/2013, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có Công văn số 1132/KTKĐCLGD-KT đồng ý tăng số lượng đội tuyển Toán lên 10 thi sinh từ năm 2014.
 
Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ Hà Nội) có tối đa 6 thí sinh, như vậy số thí sinh của ĐH Quốc gia TP.HCM vượt 25 thí sinh ở các đội tuyển Toán (vượt 4 thí sinh), Hoá (vượt 4 thí sinh),  Sinh học (vượt 4 thí sinh), Tin học (vượt 4 thí sinh), Ngữ văn (vượt 4 thí sinh), Tiếng Anh (vượt 4 thí sinh), Hoá (vượt 1 thí sinh).
 
Theo Bộ GD-ĐT, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thi sinh mỗi môn thi cho đơn vị dự thi là chưa đúng về thẩm quyền và nội dung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. 
 
Trách nhiệm thuộc về Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, các Phó Cục trưởng qua các thời kỳ trực tiếp ký văn bản và bộ phận tham mưu văn bản của Cục.

Bộ GD-ĐT đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, đơn vị thuộc Cục (nếu có) trong việc tham mưu, ký ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thí sinh mỗi môn thi của đơn vị dự thi chưa đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và việc Ban đề thực hiện đóng gói đề thị không đủ số lượng theo yêu cầu của Hội đồng coi thi TP.HCM, báo cáo Bộ trưởng xem xét xử lý theo quy định.

Thí sinh có bị ảnh hưởng?

Bộ GD-ĐT kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GD-ĐT TPHCM kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.
   
Đối với ĐH Quốc gia TP.HCM, Bộ GD-ĐT yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của Lãnh ĐH Quốc gia các đơn vị và cá nhân tham mưu thuộc ĐH Quốc gia.

Bộ GD-ĐT giao Cục Quản lý chất lượng rà soát, báo cáo Bộ trưởng và đề xuất hướng xử lý đối với kết quả thi của số thí sinh đã dự thi học sinh giỏi do Cục cho phép tăng số lượng không đúng quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Lê Huyền

Thi HSG quốc gia: 'Dạy đội tuyển nhưng chưa bao giờ thấy đáp án của Bộ'

Thi HSG quốc gia: 'Dạy đội tuyển nhưng chưa bao giờ thấy đáp án của Bộ'

Nhiều ý kiến cho rằng Bộ GD-ĐT cần công bố công khai điểm số, thậm chí toàn văn các bài thi đạt giải của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia để học sinh, giáo viên được học hỏi, đặc biệt tránh những suy nghĩ về việc thiếu minh bạch.

Bất ngờ không công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ GD-ĐT nói gì?

Bất ngờ không công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ GD-ĐT nói gì?

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố danh sách học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, nhiều giáo viên bất ngờ bởi năm nay không còn thấy phần thông tin điểm từng thí sinh.

'Bất thường' thi học sinh giỏi quốc gia tại TP.HCM

'Bất thường' thi học sinh giỏi quốc gia tại TP.HCM

Có 5 phòng thi môn Tiếng Anh và Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia tại hội đồng TP.HCM nhưng chỉ có 2 túi đề thi. Vì thế, có việc mở đề thi tại phòng hội đồng trước hiệu lệnh 25 phút.

tin nổi bật

Hà Nội: Đề nghị dùng một bộ sách giáo khoa duy nhất cho mỗi cấp học

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đề nghị thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng cho các cấp học trên địa bàn TP, tránh tình trạng mỗi trường, mỗi quận, huyện lựa chọn 1 bộ sách gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

Bộ GD-ĐT đề xuất giảm mức tăng học phí: Các đại học nói gì?

Bộ GD-ĐT kiến nghị lùi khung học phí quy định tại Nghị định 81 thêm 1 năm, trong khi một số trường đã công bố tăng mạnh học phí từ trước đó.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2022

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, việc luyện đề thi thử phần nào giúp học sinh làm quen dạng thức đề, rèn tâm lý làm bài và thêm tự tin. Sở GD-ĐT Nam Định cũng xây dựng đề thi thử môn Lịch sử để khảo sát chất lượng học sinh.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Sinh học

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, việc luyện đề thi thử phần nào giúp học sinh làm quen dạng thức đề, rèn tâm lý làm bài và thêm tự tin khi vào thi chính thức. Sở GD-ĐT Nam Định cũng xây dựng đề thi thử môn Sinh học để khảo sát học sinh.

Lùi kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2022

Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) năm 2022.

Trường hợp thí sinh bị trừ điểm, hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT

Trong quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh vi phạm có thể bị trừ 50% số điểm, cho 0 điểm hoặc đình chỉ và hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Nhà xuất bản 'thắng đậm', chị lao công méo mặt vì giá sách

Với những gia đình dư giả, giá SGK mới chỉ như vài cốc trà sữa "full topping" nhưng với những người lao động kiếm từng đồng, mức giá vài trăm nghìn một bộ SGK lại là áp lực không nhỏ.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc xây dựng đề thi thử môn Hóa học để khảo sát kiến thức của học sinh.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 của Vĩnh Phúc

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 được Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc xây dựng để khảo sát chất lượng học sinh trên địa bàn.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 của Nam Định

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Nam Định đã xây dựng đề thi thử môn Toán để khảo sát chất lượng học sinh khối 12.

Đề Văn thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 của Nam Định

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Nam Định đã xây dựng đề thi môn Ngữ văn để khảo sát chất lượng học sinh toàn tỉnh.

Loạt hoạt động thiết thực ‘tiếp lửa’ sĩ tử vượt vũ môn

Ngoài các hoạt động hỗ trợ thiết thực tại điểm thi tại TP.HCM, “Tiếp sức mùa thi 2022” còn tăng cường tiếp sức trực tuyến, trao học bổng để giúp các sĩ tử vượt vũ môn thành công.

Đề xuất giảm mức tăng học phí đại học

Hôm nay (4/7), Bộ GD-ĐT đã có kiến nghị về việc áp dụng khung học phí mới đối với giáo dục đại học.

Đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS cả nước

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng nay (4/7), Bộ GD-ĐT đã đưa ra đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc kể từ năm học 2022-2023.

50% điểm thi Toán lớp 10 dưới 5: 'Học sinh giỏi nhưng cộng, trừ rất chậm'

Nhiều năm điểm thi vào lớp 10 TP.HCM luôn thấp, đặc biệt điểm thi hai môn Tiếng Anh và Toán, điều này có phù hợp với một kỳ thi tuyển sinh và phản ánh đúng việc học tập trên lớp?