Video Caller ID

Cập nhập tin tức Video Caller ID

Chuông điện thoại chỉ có tiếng đã xưa rồi, thử dùng cả Video làm chuông điện thoại xem sao?

Hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng video làm chuông cuộc gọi trên Android.