video chuông

Cập nhập tin tức video chuông

Chuông điện thoại chỉ có tiếng đã xưa rồi, thử dùng cả Video làm chuông điện thoại xem sao?

Hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng video làm chuông cuộc gọi trên Android.