Lễ đăng quang của Vua Prajadhipok là buổi lễ đầu tiên như vậy được ghi hình. Theo BBC, cho tới giờ không nhiều đoạn phim hiếm như vậy được công bố.

Khi Thái Lan chuẩn bị đón chào nhà vua mới, các chuyên viên lưu trữ đã khôi phục và công bố video về lễ đăng quang năm 1926.

Hoài Linh