videogame streaming

Cập nhập tin tức videogame streaming

Microsoft tích hợp dịch vụ videogame streaming trên Windows 10

(GameSao.vn) – “Mọi người đều có thể trở thành một người phát trực tiếp các trò chơi”, Microsoft khẳng định.