viêm màng túi

Cập nhập tin tức viêm màng túi

Phải biết "trơ" mặt trước thiệp mời đám cưới!

Ở cơ quan tôi, có chú bảo vệ mời cưới con. Tôi về giở sổ Nam tào - Bắc đẩu (sổ ghi chép tiền mừng cưới, tiền phúng viếng) chả thấy tên chú ấy đâu. Thế là tôi cũng bái bai luôn, không đi đám cưới con chú ấy