Viện KSNDTC

Cập nhập tin tức Viện KSNDTC

Bộ Tư pháp, Viện KSNDTC bổ nhiệm nhiều cán bộ

Bộ Tư pháp, Viện KSNDTC trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Nhân sự mới Bộ Tài chính, Ngân hàng, Viện Kiểm sát

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.