Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy PSD

Cập nhập tin tức Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy PSD

Ám ảnh nỗi nhục thời nghiện ma túy của một doanh nhân

"Tôi buông cô bé ra rồi vứt con dao vào gốc cây cổ thụ... và tôi gục xuống nước mắt giàn giụa.