viện vất lý địa cầu

Cập nhập tin tức viện vất lý địa cầu

Tích nước hồ chứa gây động đất khủng khiếp ở Kon Tum?

Theo ông Phạm Thế Truyền - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu, nguyên nhân dẫn đến các trận động đất ở tỉnh Kon Tum có thể đến từ việc xây dựng và tích nước các hồ chứa.