vietnam esports champion league

Cập nhập tin tức vietnam esports champion league

Việt Nam là thị trường quan trọng cho cổng giao dịch game G2A.com

Theo Marek Zimmy - chuyên viên Marketing tại G2A.com, công ty này đã chuẩn bị một chiến lược dài hơi gồm việc đặt trụ sở, thuê nhân viên người Việt và mở rộng quan hệ với các đối tác Việt Nam trong việc bán game và tổ chức giải đấu esports.