virus trì trệ

Cập nhập tin tức virus trì trệ

Thúc đẩy giải ngân cứu kinh tế: Phải tạo áp lực lên bộ máy

Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đè nặng nên đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý nên dẫn đến tình trạng ít dám quyết, dám làm. 

Cần có ngay kế hoạch phục hồi kinh tế

 - Người đứng đầu các chính phủ đều hết sức “đau đầu” là làm sao chung sống với đại dịch covid-19 với thiệt hại kinh tế thấp nhất và thời gian để bắt đầu phục hồi kinh tế ngắn nhất.