Vivendi

Cập nhập tin tức Vivendi

Ubisoft kêu gọi đầu tư để tránh bị thâu tóm

Ubisoft đang phải mời chào những nhà đầu tư ở Canada mua cổ phần để tránh bị Vivendi thâu tóm.