VKIST

Cập nhập tin tức VKIST

Viện nghiên cứu trả lương trăm triệu/tháng chính thức hoạt động

Lễ khởi động hoạt động của Viện KHCN Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) đã được tổ chức sáng 21/11 tại Bộ KHCN.