Người dùng bức xúc vì Messenger bị lỗi, Facebook nói đang giải quyết sự cố - VietNamNet