Máy chiếu Sony: giải pháp hoàn hảo cho giáo dục, hội nghị - VietNamNet