Kỷ nguyên mới đón chờ những thành tựu vĩ đại mới
Kỷ nguyên mới đón chờ những thành tựu vĩ đại mới
icon
03/02/2021
Những kinh nghiệm của 91 năm qua là vô cùng quý báu.  Chúng ta cần phải kế thừa nhưng đồng thời cần phát triển, bổ sung, bám sát vào thực tiễn cuộc sống của đất nước và thế giới trong kỷ nguyên biến động rất mau lẹ, phức tạp, khó lường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy
icon
02/02/2021
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy.
Chân dung 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Chân dung 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 ủy viên.
Đại hội XIII thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng
Đại hội XIII thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng
icon
01/02/2021
Đại hội thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh.
Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu
Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu
icon
31/01/2021
Dựa vào triết lý phát triển “đường đi trước một bước”, “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, Quảng Ninh đã bứt phá thành cực tăng trưởng hàng đầu đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”
icon
01/02/2021
“Làm được hay không phải là tập thể, phải đoàn kết, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thống nhất thì mới làm được, cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng chỉ là cá nhân”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 
Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng
Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng
icon
31/01/2021
Thế là một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội Đảng 13 đã hoàn thành. Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới với 200 ủy viên đã được Đại hội bầu chọn. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”
icon
01/02/2021
Mỗi lần được bầu, khi phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện rõ sự khiêm tốn, chân thành và cốt cách một người cộng sản.
Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
icon
01/02/2021
Tại phiên bế mạc Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa mới gồm 19 thành viên đã ra mắt. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng
Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng
icon
31/01/2021
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát vẫn là chính sách ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn phát triển tới trong các chỉ đạo của lãnh đạo quốc gia.