Chấp nhận chồng ngoại tình, nữ doanh nhân nhận cái kết bất ngờ