Bị phản đối, máu vẫn chảy tại lễ hội chém lợn Bắc Ninh - VietNamNet