Ca sĩ Ánh Tuyết bức xúc vì sự hỗn hào của Đàm Vĩnh Hưng - VietNamNet