100% hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND lần 9 được thông qua - VietNamNet