NSND Thanh Ngoan: U60 với Chèo tôi vẫn như con tằm rút ruột nhả tơ - VietNamNet