Trung Dũng, Mỹ Uyên diễn cảnh nóng trên sân khấu kịch - VietNamNet