Ca sĩ Đăng Dương nhảy dây bên vợ lắc vòng - VietNamNet