Đàm Vĩnh Hưng 'rớt nước mắt" khi phải nhập viện vì kiệt sức