Erik tiết lộ tật xấu 'khó đỡ' của Đức Phúc và Hòa Minzy