Gia đình không tổ chức lễ viếng danh ca Thái Thanh vì Covid-19 - VietNamNet