Hoàng Rob, Hà Trần thăng hoa trong concert violin trên du thuyền