Lam Trường, Hà Anh Tuấn, Hoàng Rob rộn ràng tung sản phẩm trở lại - VietNamNet